تکنولوژی

اشتغال و تأمین اجتماعی

مسئله بیکاری عظیم، یک مسئله و دشواری وسیع است که مدتی با مزایای جانبی «طرح هدفمندی یارانه‌ها» تسکین داده شد؛ طرح هدفمندی یارانه‌ها، برای تسکین مسئله بیکاری، ساخته و پرداخته نشده بود، ولی، پس از اجرا، یک مفهوم نیرومند اجتماعی متمایز برای خود پیدا کرد.
Source: فارس

بازگشت به لیست

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.