عام المنفعه

بیع قطعی موتورسیکلت

خودم چند وقت پیش دنبال همچین متنی بودم که توی سایت ها برای فروش گذاشته بودند.در اینجا به رایگان در اختیار شما قرار می دهم

 

بیع قطعی موتور سیکلت

 

فروشنده : آقای غلامرضا      مفرد فرزند :         بشناسنامه شماره            صادره اهواز  متولد اهواز  به شماره ملی

ساکن: اهواز-     ۳۸

 

خریدار : آقای               فرزند : احمد  بشناسنامه شماره          صادره خرمشهر  متولد ۱۳۴۹  به شماره ملی

ساکن : اهواز –

 

مورد معامله : تمامی ششدانگ یک دستگاه موتورسیکلت وسپا مدل ۱۳۷۵ به سیستم بنزینی شناسه خودرو۲۹۹۶  دارای موتور شماره ۰۴۰۰۰۲۷۷ و شاسی شماره ۰۱۰۰۲۸۴۲ به رنگ قرمز خریداری  و بانضمام لوازم و تجهیزات موجود و منصوبه که برؤیت کامل خریدار رسیده و عین مورد معامله در تصرف و به قبض خریدار در آمده و داده شده است.

 

قیمت و مبلغ مورد معامله :

  1.  تومان  وجه رایج که تمام آن با قرار تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است.

توضیحات:

سند این موتور در حین اثاث کشی گم شده و فاقد سند است و فقط دارای یک کارت موتورسیکلت است.خریدار با علم به این موارد ، شرایط خرید را قبول کرده و فروشنده در آینده هیچ گونه مسئولیتی در قبال این موتور نخواهد داشت.

 

 

امضا خریدار                                                                                   امضا فروشنده

 

 

شاهد خریدار اول                                                                          شاهد خریدار دوم

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.