کابل شبکه CAT5 تسکو مدل TNC510

قیمت اصلی 41,000 تومان بود.قیمت فعلی 35,000 تومان است.

کابل شبکه MW-Net Cat6 0.5m

قیمت اصلی 25,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,000 تومان است.

کابل شبکه MW-Net Cat6 3m سه متری

قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 65,000 تومان است.

کابل شبکه MW-Net Cat6 5m

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 107,000 تومان است.

کابل شبکه TSCO UTP TNC5100 Cat5 10m

قیمت اصلی 125,000 تومان بود.قیمت فعلی 96,680 تومان است.

کابل شبکه Verity Cat6 Q1 1m

قیمت اصلی 35,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,000 تومان است.

کابل شبکه Verity Cat6 Q1 2m

قیمت اصلی 85,000 تومان بود.قیمت فعلی 50,000 تومان است.